TWERK

De vereniging zal zowel het stimuleren als het zelf realiserennastreven van 
allerlei voorzieningen betreffende de hulp aan kinderen, jeugdigen en 
volwassenen met autistisch gedrag en aanverwante stoornissen, 
alsook aan hun gezin. Haar activiteiten zullen zich zodoende situeren zowel op
het vlak van onderzoek en het onderwijs als op het vlak van de residentiële 
behandeling, de ambulante begeleiding en tewerkstelling voor volwassene
met diagnose autisme of met diagnose tot op heden omschreven als atypische 
pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
Zij zal tevens de vooroordelen, verkeerde opvattingen en terminologie 
dienaangaande trachten te bestrijden.
Tewerkstel
ling en kenniscentrum voor personen met een autismespectrum stoornis en hun omgeving

 

 

 

Contact
Collegestraat 16
2200, Herentals
Tel: 014 23 32 28
Openingsuren
Maandag08u00 - 16u15 *
Dinsdag08u00 - 16u15 *
Woensdag08u00 - 16u15 *
Donderdag08u00 - 16u15 *
Vrijdag08u00 - 16u15 *
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Feestdagengesloten
* Wij zijn onder de middag gesloten van 12u30 tot 13u30